เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมี ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และนายไกรสร พรสุธี นายกกิตติมศักดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก

“Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure”
Thursday, January 19, 2017 Ballroom, Anantara Siam Bangkok Hotel, Thailand

 CHO 0690

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 - นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน" ระหว่าง 5 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ กรรมการและเลขาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนสายโทรคมนาคมจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน ในเส้นทางถนนพหลโยธินและพญาไท ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่