สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 
 
tctmap
 
 
 
  ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
 
 
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
 
 
  (02) 051-9401-2
 
 
  (02) 051-9403