• ประวัติความเป็นมา
• โครงสร้างองค์กร
• คณะกรรมการบริหาร
• โครงสร้างองค์กรสำนักงาน สทค.
• กฏหมาย
• ระเบียบชมรมผู้ใช้บริการฯ
• วิสัย์ทัศน์และพันธกิจ
• ทำเนียบสมาชิก
• คณะกรรมการกลุ่มงาน
• ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี

 

CHARTER OF THE TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE

ข้อบังคับสมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์

 
 
ตรวจผลสลาก
• ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
• ตรวจสลากออมสิน
 
เกี่ยวกับโทรศัพท์
• ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
• สมุดหน้าเหลือง
 
เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้
• ห้องสมุดดิจิตอล
• สนง. ทะเบียนราษฎร์
• สนง. ตำรวจแห่งชาติ
• ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
• สำนักงานประกันสังคม
• ชำระภาษี
• อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
• ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

 

ดูทั้งหมด
 
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 3/2559

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ บมจ.เอแอลที เทเลคอม ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2559 – กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมรับฟังชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCT/TTA Joint Seminar 2016 
หัวข้อ Innovative Digital Service and ASEAN Digital Gateway วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น.ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่ 22/01/2016 | 11:28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2559

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2559 และจัดงานร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 
 
ดูทั้งหมด
 
"Start up & Digital Thailand ภูมิภาค 2016"

ประชารัฐ รวมพลัง ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อน สตาร์ทอัพ และดิจิทัล ไทยแลนด์ สู่ภูมิภาค เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ในแบบสตาร์ทอัพ และรู้จักกับ ดิจิทัล ไทยแลนด์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.......

"สร้างโอกาสการค้าในยุคดิจิทัล"

รักบ้านเกิด และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้านในยุคดิจทัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.......

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 

 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กระทรวงไอซีที
สำนักงาน กสทช.
AmazingCounters.com
 

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
40/54 ซ.อินทามระ 8 ถ.สุทธิสาร เขตพญาไท กรุงเทพมหาคร 10400 โทร. 0-2616-3969 โทร. 0-2616-6940