(15 กุมภาพันธ์ 2567) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ และ SMS หลอกลวงของมิจฉาชีพ ประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช