(21 พ.ย. 2566)  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 22 ปี และก้าวสู่ปีที่ 23 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบในโอกาสเดียวกัน ได้มีการหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สทค.ร่วมกัน     ณ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)