สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการธนาคาร เพื่อรองรับบริการที่หลากหลายในยุคดิจิทัลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ได้ร่วมลงนาม “ความร่วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)”  ไปแล้ว

 
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) จัดกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561. ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สนาม Flora Ville. Golf&Country Club อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
20181025144249 1
 
20181025144117
 
 
 
 
 
20181025144415
 
 20181025144833
 
20181025144310
 
 20181025144344
 
20181025144605
 
20181025144541
 
20181025144432
 
20181025144646
 
20181025144710
 
20181025144816
 
20181025144850