โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
 
0001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cat1
 
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ (นายชัยยนต์  หุวะนันทน์)  9-15  มีนาคม 
และพระราชทานเพลิงศพ  17 มีนาคม เวลา 17.00 น ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (ศาลา 2)

 
 
Explore the innovations in technology, policy and strategy taking us to a smarter world at ITU Telecom World 2018, taking place in the Durban International Conference Center, South Africa, from 10 - 13 September.

 

20180221123440 1

สัมภาษณ์พิเศษ

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม