วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวันย้ายที่ทำการ เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีข้อมูลการเปลียนแปลงที่อยู่เป็น ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

งาน Start up & Digital Thailand ภูมิภาค 2016  ประชารัฐ รวมพลัง ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อน สตาร์ทอัพ และดิจิทัล ไทยแลนด์ สู่ภูมิภาค เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ในแบบสตาร์ทอัพ และรู้จักกับ ดิจิทัล ไทยแลนด์

We are excited to host the 11th annual FTTH APAC CONFERENCE 2016, on 17 & 18 May 2016 in the exclusive Shangri-La Hotel in Bangkok.

Exhibition
Showcase potential and discover innovation. Meet partners and investors. Make connections that matter.