ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ไขประเด็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับ ที่ต้องรู้”
ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน