ฝ่ายเศรษฐกิจ และศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่  29 ตุลาคม  2562

 Picture1

    สรุปมติครม วันที่ 29 ตุลาคม62