ฝ่ายเศรษฐกิจ และศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่  22 ตุลาคม  2562

 Picture1

 สรุปมติครม วันที่ 22 ตุลาคม 62