From: Kanyawee Wannapitiwat <kanyawee.wa@thaichamber.org>
Date: 2017-11-16 17:14 GMT+07:00
Subject: หอการค้าไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)
To:           
 
 
open
 

หอการค้าไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)

ใน  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม กรุงเทพฯ

โดยมีกำหนดการแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้..

การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนวัตกรรมแบบเปิด ตั้งแต่  9.00 – 10.30 น.

และกิจกรรมสัมมนา “OPEN INNOVATION 101 : What is innovation?” ตั้งแต่ 10.45 น. เป็นต้นไป

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพียงแค่คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดย... ระบุว่าเป็นสมาชิก หอการค้าไทย

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ..  

หรือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://goo.gl/forms/hoBmir3pXgquKAco2

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่  ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรม…

 

Tel : 02.018.6888 ต่อ 2730, 2750, 2680

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.กันยาวีร์ วรรณปิติวัฒน์ (กรีน)

เจ้าหน้าที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

โทร.02-018-6888 ต่อ 2750

โทรสาร.02-6221002

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

150 ถ.ราชบพิธ เขตพระนคร กทม.10200