เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ และผศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร สทค.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของ สสวทท.   ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี         งานนี้จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)  ซึ่งพลตรี รศ. ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายก สสวทท. ได้นำคณะกรรมการบริหารของ สสวทท. จากสมาคมต่างๆ ร่วมศึกษาดูงานที่การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  โดยมี นาวาเอกกู้เกียรติ มิ่งรัชตะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและทรัพย์สิน การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ร่วมให้การต้อนรับ  

20190617132712

1559622596365

20190617132634