(9 เมษายน 2567)  นายสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการและเลขาธิการ ในฐานะผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 และร่วมงานแถลงข่าวมาตรการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน  

        ทั้งนี้ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมมิจฉาชีพชาวต่างชาติที่ใช้อุปกรณ์ False Base Station ในการส่ง SMS หลอกลวงที่แผง link ที่หลอกให้ลงแอปฯหรือมัลแวร์ในเครื่องของเหยื่อ โดยมีพฤติกรรมตระเวนส่งสัญญาณในย่านชุมชนและศูนย์การค้า อันเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการ, ตำรวจ, กสทช. ในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

 S 25026573

S 25026574

S 25026575

S 25026572

S 25026570