(20  ธันวาคม 2566) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 /2566 โดยมี คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นประธานที่ประชุมได้รับทราบ สถิติ คดีออนไลน์ การจับกุม และสถิติการปิดกั้น ความคืบหน้าการจัดการซิมม้า การลงทะเบียนซิม และการป้องกันการโทรของคนร้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์, คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย, คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  รวมถึงการคืนเงินที่อายัดได้ตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นการป้องกัน / แจ้งเตือนการรับสายและการติดต่อจากมิจฉาชีพ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

003

001

002