(14 ธันวาคม 2566) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันป้องกันการติดต่อจากคนร้าย และ National white list ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ แผนประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันป้องกันการติดต่อจากคนร้าย และ National white list จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BNZ 81591

BNZ 80781 1

S 78086155

 

 

BNZ 81771

BNZ 82421