(2 ธันวาคม 2566)  ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์  นายกกิตติมศักดิ์ และ รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง กรรมการและรองเลขาธิการ ด้านวิชาการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023: มิติใหม่การศึกษาไทยกับการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม”  ซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ Asia SEED ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไทยโคเซ็นให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถาบันไทยโคเซ็น ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาและนิทรรศการให้ความรู้ และแสดงระบบการศึกษารูปแบบใหม่ KOSEN Education ที่ได้ปรับให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรม ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 1701716494600

1701716498524

1701716498650

1701716498370