(1 ธันวาคม 2566) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง เป็นผู้แทน พร้อมด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), สำนักงาน กสทช., ฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ปปช. ภาค 1) และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ย่านถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี 5 โดยการนำสายสื่อสารติดตั้งบนคอนสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงาม เป็นระเบียบ และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมาในพื้นที่ถนนดังกล่าวตามนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของรัฐบาล  

 1701716739331

1701716737768

1701716735279

1701716740890

1701716742664