(7 พย. 2566) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี เลขาธิการ  เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสเดียวกัน ได้มีการหารือแนวทาง ความร่วมมือในการสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สทค. ณ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ชั้น 28 SJ Infinite I Business Complex by WHA Group ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

S 70541336

S 70541320 0

S 70541322 0