เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 15 (2566-2569) แทนคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 ที่จะครบกำหนดวาระในปีนี้         ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 5,6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

 cover IMG 9193

01 IMG 9238

02 IMG 9225

03 IMG 9243

04 LINE ALBUM 2566 15 pr 103

05 LINE ALBUM 2566 15 pr 108

6 LINE ALBUM 2566 15 pr 4

7 LINE ALBUM 2566 15 pr 6

7 LINE ALBUM 2566 15 pr 49

8 LINE ALBUM 2566 15 pr 7

8 LINE ALBUM 2566 15 pr 50

10 LINE ALBUM 2566 15 pr 109

11 LINE ALBUM 2566 15 pr 121

11 LINE ALBUM 2566 15 61

15

16

17

18

19

20

21

LINE ALBUM 2566 15 94

bod 1

bod 2

bod 3

bod 4