วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนสมาชิกนิติบุคคล ประกอบด้วย นายธีรวุฒิ  ศุณะมาลัย นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล นายราชันย์ เพ็ญศิริ และนายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ ร่วมแสดงความยินดีต่อ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ณ สำนักงาน กสทช.

 2 S 15089681

S 15089824