ประกาศ กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ.2562

 iran1

iran2