ธนาคารกลางของอียิปต์ออกกฎระเบียบใหม่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าของอียิปต์จะต้องเปิด Letters of Credit (L/C) ในการชำระค่าสินค้าที่นำเข้า ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยจะไม่รับการชำระเงินค่าสินค้าในรูปแบบอื่นทั้ง T/T, D/P และ D/A วัตถุประสงค์ของการออกมาตรการดังกล่าวเพื่อบริหารจัดการการนำเข้าและสอดคล้องกับการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับสินค้านำเข้า               (Pre-registration system) ที่ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว 

 Early Warning LC to Egypt 1 page 0001

    เอกสารแนบ