กสทช.  จัดการประชุมรับฟังความเห็นต่อ   (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)     ในวันพุธที่  17  เมษายน  2562  เวลา   09.30-15.00 น     ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพ

 
 
 
 
0001 17