ฝ่ายเศรษฐกิจ และศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2562

 Picture1

  สรุปมติ ครม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562