ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ไขประเด็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับ ที่ต้องรู้”
ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน     

                อัตราค่าลงทะเบียน  สำหรับสมาชิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ท่านละ 300 บาท / สำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท (ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 02-440-1274-5

poster3 2