ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2562

 24sep

    สรุปมติครม วันที่ 24 กันยายน