สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเดินทางเยือนเมืองอี้อู และนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2562   เพื่อสำรวจโอกาสทางการค้า ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนสำหรับนำมาเป็นแนวทางปรับใช้กับจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

 p1

 

p2

p3

p4

 

p5