ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2562

 cov15

  สรุปมติครม. วันที 15 กรกฎาคม