ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2562

 mati 2 july p002

   มติ ครม.วันที่ 2 ก.ค.