สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน  จัดงาน

ASEAN Business&Investment  Summit (ABIS)  และ  ASEAN Business Awards (ABA)   ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน  2562  ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 79 awards

timelines1

timeline2