ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

 maticov11

    สรุปมติครม. วันที่ 11มิถุนายน