From: TCCIC @thaichamber.org <tccic@thaichamber.org>
Date: 2017-09-27 11:13 GMT+07:00
Subject: ขอนำส่งสรุป มติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2560
To: 

ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอนำส่งสรุป มติครม. เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล  (TCCIC)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Tel 02-018-6888 ต่อ 4020

E-mail: tccic@thaichamber.org

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน