เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 59 นายจำรัส   ตันตรีสุคนธ์   ผู้อำนวยการ  เป็นผู้แทนสมาคม  พร้อมเจ้าหน้าที่   วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการสมาคม และคุณจำรัส ตัน ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสมาคม ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บมจ.เอแอลที เทเลคอม ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย