เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ โดยมี คุณจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นผู้รับมอบ และคุณวริศรา ศิริสุทธิเดชา 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว จะนำไปใช้ในการศึกษาของผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์  ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ทั้งนี้ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในครั้งนี้ เป็นทัณฑสถานแห่งที่ 2 ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขัง ระหว่าง สทค. กับ กรมราชทัณฑ์ และมีเป้าหมายที่จะขยายไปยังเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป

rsz dsc 0574

rsz dsc 0534

rsz dsc 0496 1