เมื่อวันที่ 2 สค.นี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการนำทีมกรรมการบริหาร เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่อง Cybersecurity & CERT Recommendations กับผู้บริหาร Telenor Chief Security Officer Mr.Andre’ Arnes ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันดีในวงการ Cybersecurity โดยแต่งตำรา Digital Forensics ณ อาคารจามจุรี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Cybersecurity ด้าน Telecom สำหรับประเทศไทยต่อไป พร้อมกันนี้สมาคมขอขอบคุณ คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้บริหารจาก DTAC ในการประสานงานครั้งนี้

 1533198085626 1

 

1533198087356

 

1533198089214

1533198090637

 

1533198092203

 

1533198094067

 

1533198096186

    สรุปสาระสำคัญของการบรรยาย เรื่อง Cyber security & cyber Forensics